Οικονομία

Νέα ρεκόρ για το 2023 – Στα 177,4 εκατ. ευρώ τα έσοδα

Σε νέα ρεκόρ κινήθηκε το 2023 το Υπερταμείο με τις οικονομικές επιδόσεις να είναι υψηλότερες του 2023, και με υπερδιπλάσια έσοδα και κέρδη έναντι του 2022.

Το Υπερταμείο ανακοίνωσε την έκθεση αποτελεσμάτων του για το 2023 έχοντας να επιδείξει έσοδα ρεκόρ που φθάνουν στα 177,4 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, ανακοίνωσε πως τα έσοδα από μερίσματα για το έτος 2023 (177,4 εκατ. ευρώ) είναι υπερδιπλάσια του προηγούμενου έτους 2022 (74,2 εκατ. ευρώ). Στο γεγονός αυτό, καταλυτική επίδραση είχε η διανομή μερισμάτων από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από κέρδη της χρήσης, αλλά και προηγούμενων ετών (μέρισμα από ΔΑΑ 2023: 171,3 εκατ. ευρώ, 2022: 50,3 εκατ. ευρώ).

Σημειώνεται ότι τα έσοδα έτους 2023, σε αντίθεση με προηγούμενα έτη, δεν περιλαμβάνουν έσοδα από μερίσματα των εταιρειών ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ τις μετοχές των οποίων μεταβίβασε στο Ελληνικό Δημόσιο στις 3.8.2023.

Η εξαιρετική αύξηση εσόδων, ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση των οργανικών δαπανών κατά 1,5 εκατ. ευρώ, και απορρόφησε και την έκτακτη δαπάνη μερικής απομείωσης της αξίας της συμμετοχής σε θυγατρική ύψους 18,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα έσοδα από προσόδους/τόκους ανήλθαν σε 5,6 εκατ. ευρώ, τριπλάσια του 2022 (1,7 εκατ. ευρώ).

Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη το 2023 ανήλθαν σε 154 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια και από τα κέρδη έτους 2022 (67 εκατ. ευρώ) και πλέον αποτελούν το νέο ιστορικό υψηλό. Η συνεχής κερδοφορία έχει αυξήσει και τα ταμειακά διαθέσιμα τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 273 εκατ. ευρώ, παρά τα υψηλά μερίσματα τα οποία έχει διανέμει έως τώρα στο Ελληνικό Δημόσιο (διανέμει το 77,5% των ετήσιων κερδών).

Πέραν της συνέχειας των εξαιρετικών επιδόσεων, σύμφωνα και με την τριμηνιαία έκθεση, το Υπερταμείο συνεχίζει πρωτοβουλίες για την βελτίωση της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας αλλά και των προσφερόμενων υπηρεσιών των θυγατρικών εταιρειών της, όπως:

  • Τα μεγάλα βήματα στην βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου, με το πιλοτικό έργο αποτίμησης 500 ακινήτων της ΕΤΑΔ αλλά και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, όπου για πρώτη φορά θα γίνει μια πλήρης καταγραφή 36 χιλιάδων ακινήτων, ένα έργο που δρομολογήθηκε με την έγκριση του σχετικού διαγωνισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο της ΕΤΑΔ, όσο και του Υπερταμείου.
  • Τη δυναμική είσοδο του Ελευθέριος Βενιζέλος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προσέλκυσε το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επενδυτών, ενώ χαρακτηρίστηκε ως το μεγαλύτερο IPO στην ελληνική αγορά εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες, υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά 12 φορές.
  • Την επιτυχή ενεργοποίηση του επενδυτικού ρόλου του Υπερταμείου, με πρώτη επένδυση σε θυγατρική του, τις Ελληνικές Αλυκές, και στόχο την εφαρμογή ενός αναπτυξιακού πλάνου και την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή σε επόμενο στάδιο.
  • Τις πρώτες επενδύσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε ελληνικά εταιρικά ομόλογα.
  • Τον διεθνή διαγωνισμό για τη δημιουργία του νέου fund, του Επενδυτικού Ταμείου.
  • Τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις συγκοινωνίες όπου με την μέθοδο tap and pay το επιβατικό κοινό μπορεί να πληρώνει απευθείας το εισιτήριό του με την κάρτα ή το κινητό του χωρίς χρήση χάρτινου εισιτηρίου.
  • Τη βελτιωμένη διακυβέρνηση στην επιχειρησιακή λειτουργία των ΕΛΤΑ: μετά την εκκίνηση του πλάνου μετασχηματισμού προέκυψαν αποκλίσεις στο πλάνο λόγω μακροοικονομικών και εξαιρετικών και μη επαναλήψιμων  γεγονότων, όπως πχ πανδημία Covid και η ευρείας έκτασης κυβερνοεπίθεση. Εντός του 2023 εκκίνησε η επικαιροποίηση του πλάνου μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ. Με την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης πραγματοποιήθηκε με βάση τις πρόνοιες αυτού έλεγχος απομείωσης της αξίας της συμμετοχής, άσκηση η οποία προσδιόρισε την ανακτήσιμη αξία της συμμετοχής σε 81,5 εκατ. ευρώ. Συνεπεία του γεγονότος αυτού, λογιστικοποιήθηκε ζημία απομείωσης ύψους 18,5 εκατ. ευρώ για την διαφορά μεταξύ της ανακτήσιμης και της λογιστικής αξίας. Η νέα διοίκηση της θυγατρικής έχει ήδη εντοπίσει δράσεις που θα αποφέρουν επιπλέον οφέλη ευελπιστώντας σε απολογιστικές επιδόσεις καλύτερες του επικαιροποιημένου πλάνου. Ήδη τα αποτελέσματα του πρώτου 2μηνου του 2024 είναι θετικά, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
  • Τον ESG μετασχηματισμό του Ομίλου, με την πρώτη έκδοση σχετικών reports από όλες τις θυγατρικές και τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος.
  • Τις ομιλικές διαδικασίες προμηθειών με τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.
  • Την εφαρμογή σύγχρονων διαδικασιών διακυβέρνησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

Τα αποτελέσματα αυτά, προκύπτουν από την εφαρμογή της στρατηγικής του Υπερταμείου και την μεταρρυθμιστική του λειτουργία. Αναδεικνύουν τεκμηριωμένα την προστιθέμενη αξία που έχει για τη χώρα, και την προοπτική την οποία δημιουργεί, προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. 

Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.

Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button