Οικονομία

Εθνική Τράπεζα: Ισχυρά αποτελέσματα και νέοι επιχειρησιακοί στόχοι μέχρι το 2026

Ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους επιμέρους τομείς και οργανικά κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου που ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ το 2023, ενισχυμένα κατά 2,5 φορές ετησίως, παρουσίασε η Εθνική Τράπεζα, οδεύοντας σε διανομή μερίσματος φέτος 25% – 30% των κερδών του 2023.

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώθηκε στο 18,3%, και μάλιστα χωρίς να αναπροσαρμόζεται για το υπερβάλλον κεφάλαιο CET1 άνω των εποπτικών ορίων. Η Διοίκηση της Τράπεζας τόνισε ότι ο δείκτης έχει κέρδη σε οργανική παραγωγή κεφαλαίων σε επίπεδα ρεκόρ (+ 200 bps), ενώ στόχος είναι συνολική ενίσχυση της παραγωγής κεφαλαίων κατά 500 bps την περίοδο μέχρι το 2026, οπότε ο δείκτης CET 1 αναμένεται να ξεπεράσει το 23%.

Συνολικά, οι νέοι στόχοι που έθεσε η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας μέχρι το 2026 προβλέπουν:

  • οργανική κερδοφορία άνω του 1,2 δις. ευρώ το 2026
  • απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 15% το 2024 και άνω του 13% το 2026 από 18,3% το 2023
  • κέρδη ανά μετοχή περίπου 1,2 ευρώ το 2024 (από 1,2 ευρώ το 2023) και άνω των 1,3 ευρώ το 2026
  • καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μεγαλύτερο των 290 μ.β. το 2024 και άνω των 270 μ.β. το 2026, από 303 μ.β. το 2023
  • δείκτη κόστους προς έσοδα περίπου 35% το 2026 από άνω του 35% το 2024 και 32% το 2023
  • κόστος κινδύνου (προβλέψεις για επισφάλειες) κάτω των 50 bps το 2026 από κάτω των 65 bps το 2024 και 63 bps το 2023
  • αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων 7% την περίοδο 2023 – 2026, από 5% το 2023
  • δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κάτω του 3% το 2026 από περίπου 3,5% το 2024 και 3,7% το 2023

Σημειώνεται ότι τα ΜΕΑ της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 1,3 δισ. το δ’ τρίμηνο 2023, ή 0,2 δισ. μετά από προβλέψεις, ενώ οι καθαρές ροές ΜΕΑ ανήλθαν σε μόλις περίπου 50 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2023, με τη συνολική μείωση ΜΕΑ να διαμορφώνεται στα 0,5 δισ. για το 2023.

Σημειώνεται ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στην υψηλή κερδοφορία της ΕΤΕ είχαν τα ισχυρά επιτοκιακά έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν σε 2,160 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων επιτοκίων της ΕΚΤ, της υγιούς αύξησης των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,2 δισ. ευρώ ετησίως στην Ελλάδα, καθώς και της αυξημένης συνεισφοράς των εσόδων από χρεόγραφα, ωθώντας το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υψηλότερα στις 302 μονάδες βάσης.

Στην υψηλή κερδοφορία της Τράπεζας συνέβαλαν, επίσης, η σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες, η συντηρητική διαχείριση των δαπανών προσωπικού και των γενικών και διοικητικών εξόδων, καθώς και η συνεχιζόμενη ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου.

Τέλος, η Εθνική Τράπεζα σημείωσε ισχυρές εκταμιεύσεις νέων δανείων το δ’ τρίμηνο 2023, οι οποίες οδήγησαν τις συνολικές εκταμιεύσεις σε επίπεδο έτους στα 7 δισ. έναντι 6,7 δισ. το 2022.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Τράπεζας, στόχος είναι η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων με ρυθμό 7% από το τέλος του 2023 μέχρι το 2026.

To άρθρο Εθνική Τράπεζα: Ισχυρά αποτελέσματα και νέοι επιχειρησιακοί στόχοι μέχρι το 2026 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.

Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button