Οικονομία

ΑΑΔΕ: Δύο ψηφιακές υπηρεσίες διαθέσιμες σε Επιμελητήρια και Περιφέρεια Αττικής

Με δύο ψηφιακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα συνδεθούν η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και η Περιφέρεια Αττικής, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών και λαμβάνοντας υπόψη διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Πρόκειται για τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ «Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων» και «Μείωσης Βεβαίωσης».

Η σύνδεση θα πραγματοποιείται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων»

  • Αποστολή Βεβαίωσης Οφειλής από Φορέα – retrieveKedeAmount (CPD)
  • Ενημέρωση Φορέα ως προς τη Βεβαίωση – retrieveVerificationProgress (CPD)
  • Ενημέρωση Φορέα ως προς την Είσπραξη – retrievePayprogress (CPD)
  • Αποστολή Ονομάτων Υπογραφόντων από Φορέα – retrieveNames (CPD)
  • Ενημέρωση Φορέα ως προς τον Αριθμό Τριπλότυπου Βεβαίωσης (κλείσιμο ημέρας) – retrieveCloseDay (CPD).

Διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες Μείωσης Βεβαίωσης» 

  • Αποστολή Αιτήματος Διαγραφής Οφειλών από Φορέα – deteleKedeAmount (CPD)
  • Ενημέρωση Φορέα ως προς τη Διαγραφή Οφειλών – deleteKedeProgress (CPD)
  • Ενημέρωση Φορέα ως προς την Εκκαθάριση Διαγραφής – deleteKedeComplete (CPD).

Όσον αφορά στο πληροφοριακό σύστημα «Γενικό Εμπορικό Μητρώο» της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων:

Σκοπός χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών είναι η βεβαίωση οφειλών ΓΕΜΗ, από υπόχρεους ΓΕΜΗ που δεν έχουν καταβάλει στον προβλεπόμενο χρόνο τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ και η μείωση της βεβαίωσης στην περίπτωση εσφαλμένης βεβαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 79752/30-12-2014 (Β’ 2623) κοινής υπουργικής απόφασης και την υπ’ αρ. 1134/25-8-2023 (Β’ 5306) κοινή υπουργική απόφαση.

Όσον αφορά στο πληροφοριακό σύστημα «Διαδικασία Βεβαίωσης και Μείωσης Εσόδων Περιφέρειας Αττικής» της Περιφέρειας Αττικής:

Η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών αφορά τις Διοικητικές Κυρώσεις (πρόστιμα) και τα Λοιπά Έσοδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1209 (Α’ 90) (Β’ 4053/2021).

Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

To άρθρο ΑΑΔΕ: Δύο ψηφιακές υπηρεσίες διαθέσιμες σε Επιμελητήρια και Περιφέρεια Αττικής δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.

Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button