Όμιλος OTE: τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης για έναν κόσμο καλύτερο για όλους

Το όραμα και τη στρατηγική που ακολουθεί για να είναι ο κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, παρουσίασε ο Όμιλος ΟΤΕ.

«Οτιδήποτε κάνουμε ή σχεδιάζουμε να κάνουμε, το κοιτάμε μέσα από το πρίσμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης». Με αυτή τη φράση ο Μιχάλης Τσαμάζ πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ εξέφρασε τη στρατηγική που χαράσσει ο όμιλος.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ενσωματωμένη στην επιχειρηματική στρατηγική και λειτουργία του ομίλου ΟΤΕ και αποτελεί βασική του προτεραιότητα.

Σε ενημέρωση εκπροσώπων του Τύπου, αναφέρθηκαν οι 4 στρατηγικές προτεραιότητες Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΤΕ, που είναι οι εξής:

Κλιματική Ουδετερότητα, Κυκλική Οικονομία σε όλη την Αλυσίδα Αξίας, Συμπερίληψη και Ίσες Ευκαιρίες στην Εργασία και Ψηφιακή Κοινωνία για όλους.

Ο όμιλος δεσμεύεται επίσης, για μηδενισμό ανθρακικού αποτυπώματος και μηδενικά απόβλητα από την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας.

Υλοποιώντας πάνω από το 60% των επενδύσεων του κλάδου, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες κι ένας από τους μεγαλύτερους στη χώρα. Είναι το 10% της κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συνεισφέρει το 2,7% του ΑΕΠ, δημιουργεί περίπου 75.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ είναι παρών με τις υπηρεσίες του στα περισσότερα ελληνικά σπίτια.

Ξεκινώντας από το έτος 2012, ο Όμιλος ΟΤΕ έχτισε βήμα βήμα την κουλτούρα και τον τρόπο σκέψης και πράξης και πέτυχε να βάλει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο κάθε εταιρικής λειτουργίας και επιχειρηματικής του δράσης.

Η στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, επικεντρώνεται στην Κλιματική Ουδετερότητα, την Κυκλική Οικονομία σε όλη την Αλυσίδα Αξίας, τη Συμπερίληψη και τις Ίσες Ευκαιρίες στην Εργασία και την Ψηφιακή Κοινωνία για όλους.

Για τους 4 πυλώνες στρατηγικής, ο Όμιλος ΟΤΕ στην Ελλάδα, έχει σημειώσει σημαντικά αποτελέσματα, ενώ έχει θέσει βασικές δεσμεύσεις.  

(από αριστερά) Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, η Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ, κα. Ντέπη Τζιμέα και η Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ, κα. Σταυρούλα Αγγελοπούλου

Κλιματική Ουδετερότητα

Για να μειώσει ακόμα περισσότερο και να μηδενίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στη λειτουργία του και σε όλη την αλυσίδα αξίας, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει δεσμευτεί σε 3 φιλόδοξους στόχους, που ισχύουν σε επίπεδο Ομίλου Deutsche Telekom:

 • Μηδενισμό εκπομπών από την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις του έως το 2025
 • Μηδενισμό εκπομπών CO2 σε όλη την αλυσίδα αξίας έως το 2040
 • 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κατανάλωση ηλεκτρισμού, κάθε χρόνο από το 2021

Μέχρι σήμερα, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει σημειώσει σημαντικά αποτελέσματα για τη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος μέσα από μέτρα και δράσεις που έχει υλοποιήσει στα δίκτυα και τα data centers, στα κτίρια και τα καταστήματά του και στον στόλο οχημάτων του.  

Όσον αφορά στα δίκτυά του, λειτουργεί με 100% πράσινο ρεύμα, ενώ την τελευταία πενταετία, εφάρμοσε μέτρα που συνέβαλαν στην εξοικονόμηση 150 GWh ηλεκτρισμού, όσο δηλαδή η κατανάλωση ηλεκτρισμού μιας πόλης 120.000 κατοίκων. Και παρόλο που ο όγκος των μεταφερόμενων δεδομένων από το δίκτυο τριπλασιάστηκε, ο Όμιλος ΟΤΕ κατάφερε να μειώσει κατά 7% την κατανάλωση ενέργειας, σε σχέση με το 2017. 

Όσον αφορά στα κτίρια και τα καταστήματά του, οι ανακαινίσεις και η λειτουργία τους, γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνονται οι ενεργειακές καταναλώσεις και οι εκπομπές CO2. Τέσσερα από τα κτίρια του Ομίλου ΟΤΕ έχουν ήδη λάβει σημαντικές περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις LEED, ενώ αναμένεται η πιστοποίηση άλλων δύο εμβληματικών κτιρίων που ανακαινίζονται αυτή τη στιγμή: το Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ και το ΝΥΜΑ.

Για τον στόλο οχημάτων του, ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει στην Ηλεκτροκίνηση. Σταδιακά αντικαθίστανται περισσότερα από 300 εταιρικά οχήματα με μοντέλα τεχνολογίας Plug-in Hybrid. Πρόσφατα μάλιστα, αποφασίστηκε η μίσθωση 33 αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Μέχρι το 2023, θα έχει ολοκληρωθεί, επίσης, η κατασκευή 215 σταθμών φόρτισης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ομίλου. 

Ως εταιρεία τεχνολογίας, ο Όμιλος ΟΤΕ παρέχει πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών που βοηθούν και τους πελάτες του να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Μεταξύ αυτών, είναι λύσεις Smart Cities (έξυπνη στάθμευση, έξυπνος φωτισμός, έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων κλπ), καθώς και ΙοΤ & Cloud λύσεις (digital office, COSMOTE Fleet Tracker, Enterprise Cloud Services κ.α.).

Κυκλική Οικονομία σε όλη την αλυσίδα αξίας

Η Κυκλική Οικονομία είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης που εξοικονομεί φυσικούς πόρους και αποτελεί μονόδρομο για το μέλλον. Αφορά 6 βασικές αρχές: σχεδιασμός, παραγωγή, χρήση, επισκευή, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

Οι σημαντικότερες δεσμεύσεις του Ομίλου ΟΤΕ για την Κυκλική Οικονομία είναι:

 • μηδενικά απόβλητα από την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ)
 • συλλογή 400.000 κινητών συσκευών και αξεσουάρ προς ανακύκλωση ή ανακατασκευή έως το 2024
 • 100% φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες για τις νέες τερματικές συσκευές με την επωνυμία της εταιρείας, όπως routers και αποκωδικοποιητές, σταδιακά από το 2022
 • 25% μείωση της χρήσης χαρτιού έως το 2023
 • διατήρηση της κατάργησης των πλαστικών μιας χρήσης σε όλα τα κεντρικά κτίρια του Ομίλου ΟΤΕ
 • ενίσχυση των προγραμμάτων ανακύκλωσης σε όλα τα κτίρια και τα καταστήματά του

Συμπερίληψη και Ίσες Ευκαιρίες στην Εργασία

Για τη Συμπερίληψη και τις Ίσες ευκαιρίες στην Εργασία, ο Όμιλος ΟΤΕ δημιουργεί μια εταιρική κουλτούρα που υιοθετεί και προάγει τις αξίες της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συμπερίληψης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η προσέγγισή του αποτελείται από τρεις προτεραιότητες.

Μία από αυτές είναι η δημιουργία Κωδίκων και Πολιτικών που αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη θέση του Ομίλου ΟΤΕ για μηδενική ανοχή στις διακρίσεις. Η Πολιτική Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης, ο Κώδικας Δεοντολογίας, οι Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς και ο Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών είναι μόνο μερικές από αυτές.

Τα αποτελέσματα όλης αυτής της μακροπρόθεσμης προσπάθειας του Ομίλου ΟΤΕ για Συμπερίληψη και ίσες ευκαιρίες στην εργασία αποτυπώνονται και στη συμμετοχή του στο διεθνή δείκτη Bloomberg Gender Equality Index τα 3 τελευταία χρόνια.

Ψηφιακή Κοινωνία για όλους

Το όραμα του Ομίλου ΟΤΕ είναι να συμβάλει σε έναν καλύτερο κόσμο για όλους µέσω της τεχνολογίας. Τα δίκτυά του είναι η ραχοκοκαλιά της ψηφιακής κοινωνίας. Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αναβαθμίσει τη χώρα, φτιάχνοντας υπερσύγχρονα δίκτυα σταθερής και κινητής. Μέχρι σήμερα, έχει περάσει πάνω από 46.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών, κι έχει δώσει πρόσβαση σε ταχύτητες COSMOTE Fiber στο 70% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Μόνο το δίκτυο FTTH θα φτάσει σε σχεδόν 1 εκατ. σπίτια κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς. Στην κινητή, η πληθυσμιακή κάλυψη του 4G είναι στο 99%, ενώ του 5G, θα έχει φτάσει στο 80% μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η ψηφιακοποίηση της χώρας με έργα μεγάλης εμβέλειας και η ψηφιακή συμπερίληψη όλων των πολιτών, είναι οι 2 βασικές κατευθύνσεις των δράσεων του Ομίλου για μία Ψηφιακή Κοινωνία για όλους.

Δεσμεύσεις για έναν κόσμο καλύτερο για όλους

Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ είναι πλήρως εναρμονισμένη με αυτή του Ομίλου Deutsche Telekom, και εστιάζει σε τέσσερεις προτεραιότητες:  

 • Κλιματική Ουδετερότητα: Μείωση των εκπομπών, αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και συμβολή στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος πελατών και συνεργατών.
 • Κυκλική Οικονομία σε όλη την αλυσίδα αξίας: Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και προώθηση των αρχών κυκλικής οικονομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας.
 • Συμπερίληψη & ίσες ευκαιρίες στην εργασία: Εταιρική κουλτούρα και καθημερινή πρακτική του Ομίλου ΟΤΕ που προάγει τις αξίες της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συμπερίληψης.
 • Ψηφιακή Κοινωνία για όλους: Καθοριστική συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και ταυτόχρονη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων στον ψηφιακό κόσμο.

Με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχει θέσει, ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε πέντε βασικές δεσμεύσεις για το μέλλον:

 • Κλιματική Ουδετερότητα για τον Όμιλο ΟΤΕ  από τη λειτουργία του έως το 2025 και για όλη την αλυσίδα αξίας έως το 2040.
 • Μηδενικά απόβλητα από την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) από το 2022.
 • Συλλογή 400.000 κινητών συσκευών και αξεσουάρ προς ανακύκλωση ή ανακατασκευή έως το 2024.
 • Τουλάχιστον 30% των ανώτερων και ανώτατων διευθυντικών στελεχών του Ομίλου να είναι γυναίκες μέχρι το 2024.
 • Πάνω από 10 εκατ. επωφελούμενους από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης του Ομίλου ΟΤΕ το 2021-2024.

To άρθρο Όμιλος OTE: τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης για έναν κόσμο καλύτερο για όλους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγη δημοσιεύτηκε στο

Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.


donate

Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.