Σαφάρι της Εφορίας σε 2.500 υποθέσεις που είναι υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»

Φύλλο και φτερό κάνει η Εφορία 2.500 υποθέσεις με μεταβιβάσεις ακινήτων λόγω αγοράς, κληρονομιάς, γονικής παροχής και δωρεάς. Οι εν λόγω υποθέσεις χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου, για τη διάπραξη φοροδιαφυγής καθώς και για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος».

Η Εφορία κατ’ εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή προχωρεί σε εκτεταμένους ελέγχους σε υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, που αφορούν σε μη ετήσιες υποχρεώσεις προκειμένου να παταχθούν φαινόμενα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Δηλαδή, εξαιρούνται υποθέσεις που στην πληρωμή του ΕΝΦΙΑ ή δημοτικών τελών.

Οι έλεγχοι αυτοί, εντάσσονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2023, το οποίο προβλέπει ακόμη τη διενέργεια 25.500 φορολογικών ελέγχων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης με το 70% των υποθέσεων να είναι της τελευταίας 5ετίας.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκονται οι υποθέσεις Φορολογίας Κεφαλαίου του έτους 2017 για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας, δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ. και η διαφορά δηλωθείσας αξίας και προεκτίμησης υπερβαίνει το 30% ή η αξία της προεκτίμησης υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις αυτές ελέγχονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, το εμβαδόν των ακινήτων καθώς και η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο, τιμή του ακινήτου. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, ζητείται από τις υπηρεσίες, η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα. Επίσης ελέγχεται εάν το τέκνο δικαιούται απαλλαγή από το φόρο γονικής παροχής, λόγω πρώτης κατοικίας.

 Πιο συγκεκριμένα οι εφοριακοί ελέγχουν εάν:

  • Το τέκνο που είχε ζητήσει την απαλλαγή, ο σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Σημειώνεται ότι οι στεγαστικές ανάγκες θεωρείται ότι καλύπτονται αν το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω ακινήτων είναι 70 τ.μ., προσαυξανόμενα κατά 20τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του δικαιούχου.
  • Το ακίνητο αποκτήθηκε κατά πλήρη κυριότητα και ολόκληρο.
  • Η κατοικία ή το οικόπεδο παρέμεινε στην κυριότητα του τέκνου για μία τουλάχιστον πενταετία.
  • Το αίτημα για την απαλλαγή υποβλήθηκε με την εμπρόθεσμη δήλωση.
  • Το τέκνο ή ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα αυτών δεν είχαν τύχει στο παρελθόν απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ή γονικής παροχής ή κληρονομιάς.

Να σημειωθεί ότι στις κληρονομιές, ο έλεγχος εστιάζει στις υποθέσεις στις οποίες υπήρξε απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς ή γονικής παροχής, επειδή η τιμή του ακινήτου ήταν κάτω από το αφορολόγητο όριο. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχονται οι αναγραφόμενες στο συμβόλαιο τιμές ζώνης.

Στο μεταξύ πρέπει να σημειωθεί ότι η απαλλαγή παρέχεται για αξία κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 250.000 ευρώ για έγγαμο, η οποία προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος. Επίσης, χορηγείται απαλλαγή για οικόπεδο αξίας μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο, προσαυξανόμενη κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.

To άρθρο Σαφάρι της Εφορίας σε 2.500 υποθέσεις που είναι υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγη δημοσιεύτηκε στο

Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.

Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.