Περιορισμοί σε μέλη Αστυνομίας & Πυροσβεστικής σε διοίκηση δημόσιας εταιρείας


Με νομοσχέδια που ψήφισε σε νόμο την Πέμπτη η Βουλή τίθενται διάφοροι περιορισμοί για συμμετοχή μελών της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής σε διοίκηση δημόσιας εταιρείας και κατοχή μετοχών και παράλληλα εισάγονται ρυθμίσεις για προαγωγές και διαδικασίες αξιολόγησης.


Συγκεκριμένα, σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου, που ενέκρινε η Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν την ιδιωτική απασχόληση των μελών της Αστυνομίας και ειδικότερα την κατοχή από αυτούς μετοχών ή άλλου συμφέροντος σε οποιαδήποτε μη δημόσια εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλη επιχείρηση ιδιωτικής φύσης, καθώς και την συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια των εν λόγω ιδιωτικών εταιρειών.


Σκοπός του δεύτερου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν την ιδιωτική απασχόληση των μελών της Πυροσβεστικής και ειδικότερα την κατοχή από αυτούς μετοχών ή άλλου συμφέροντος σε οποιαδήποτε μη δημόσια εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλη επιχείρηση ιδιωτικής φύσης, καθώς και την συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια των εν λόγω ιδιωτικών εταιρειών.


Οι εγκριθέντες νόμοi προνοούν ότι τα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην διοίκηση μη δημόσιας εταιρείας ή συνεταιρισμού ή άλλης επιχείρησης ιδιωτικής φύσης και να κατέχουν μετοχές ή άλλο συμφέρον σε αυτές, εφόσον δεν έχουν προηγουμένως εξασφαλίσει άδεια από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η οποία χορηγείται κατόπιν σύστασης του Αρχηγού της Αστυνομίας ή του Αρχιπύραρχου, ανάλογα με την περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγηση αυτής δεν είναι ασυμβίβαστη με την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, αντίστοιχα, να συμμετέχουν στην διοίκηση δημόσιας εταιρείας, να κατέχουν μετοχές σε δημόσια εταιρεία, οι οποίες να τους παρέχουν δικαίωμα για έλεγχο ή διοίκηση σε αυτή ή ο αριθμός των οποίων να υπερβαίνει το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που καθορίζει ο Υπουργός Οικονομικών, για ανάλογες περιπτώσεις, για τους δημόσιους υπαλλήλους της Δημοκρατίας.


Ρυθμίσεις για διαδικασίες προαγωγής


——-


Εξάλλου, με άλλο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σε νόμο, τροποποιείται ο περί Αστυνομίας Νόμος, ώστε να καταστεί σαφέστερη και πιο αποτελεσματική η εφαρμογή της διαδικασίας προαγωγής των εξειδικευμένων μελών της Αστυνομίας στον βαθμό του Αστυνόμου Α΄.


Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις οι θέσεις προαγωγής των εξειδικευμένων μελών της Αστυνομίας Κύπρου στον βαθμό Αστυνόμου Α΄, οι οποίες προβλέπονται στον εκάστοτε εν ισχύι κρατικό προϋπολογισμό, θα δύναται να πληρωθούν μόνο από μέλος που ανήκει στην αντίστοιχη κατηγορία/ομάδα και υπηρετεί στον βαθμό Αστυνόμου Β΄.


Σκοπός των κανονισμών, είναι η τροποποίηση των περί Αστυνομίας (Προαγωγές Εξειδικευμένων Μελών) Κανονισμών, ώστε να ρυθμιστούν τα απαιτούμενα προσόντα και η διαδικασία προαγωγής των εξειδικευμένων μελών της Αστυνομίας στον βαθμό του Αστυνόμου Α΄.


Οι  κανονισμοί περιλαμβάνουν προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι για προαγωγή στον βαθμό Αστυνόμου Α΄ απαιτείται να είναι μέλη της αντίστοιχης κατηγορίας/ομάδας στην οποία αφορά η κενωθείσα θέση, τροποποίηση της πρόνοιας που προβλέπει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα υπηρεσίας στον βαθμό του Αστυνόμου Β΄ και της συνολικής υπηρεσίας που απαιτείται να κατέχει υποψήφιος για προαγωγή στον βαθμό του Αστυνόμου Α΄ από τρία (3) έτη και εννέα (9) έτη σε έξι (6) έτη και δώδεκα (12) έτη, αντίστοιχα, τροποποίηση της πρόνοιας που προβλέπει τον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων για προαγωγή στον βαθμό Αστυνόμου Α΄, ώστε η αξιολόγηση να διενεργείται μόνο με βάση τις γνώσεις και ικανότητές τους σε θέματα διεύθυνσης και διοίκησης, αντί να αξιολογούνται επιπρόσθετα με βάση τις γνώσεις τους σε θέματα συναφή με τα καθήκοντα της θέσης, τροποποίηση της πρόνοιας που προβλέπει την διαδικασία αξιολόγησης των εξειδικευμένων μελών της Αστυνομίας, ώστε αυτή να συνάδει με την διαδικασία αξιολόγησης των υπόλοιπων μελών της, που αξιολογούνται από τον άμεσα προϊστάμενό τους χωρίς κανένα διαχωρισμό ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.


Πηγή: ΚΥΠΕ


 

Πηγη δημοσιεύτηκε στο

Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.

Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.