ΟΠΟΚ: Πρόκληση αρνητικών επιπτώσεων από προτεινόμενο ηλιοθερμικό πάρκο


«Σοβαρούς προβληματισμούς και έντονες επιφυλάξεις» για την δυνητική πρόκληση σοβαρών και αρνητικών επιπτώσεων, εκφράζει η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), για το προτεινόμενο ηλιοθερμικό πάρκο στις κοινότητες Αλάμπρας και Αγίας Βαρβάρας της επαρχίας Λευκωσίας.


Η ΟΠΟΚ, σε ανακοίνωση, σημειώνει ότι προσκλήθηκε στη συνεδρία της Επιτροπής της Βουλής την Πέμπτη, και συμμετείχε στη συζήτηση, κατά την οποία εξετάστηκε αυτεπάγγελτα το θέμα της πολεοδομικής αδειοδότησης για την κατασκευή και λειτουργία προτεινόμενου ηλιοθερμικού πάρκου, συνολικής ισχύος περίπου 65 MW, στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων Αλάμπρας και Αγίας Βαρβάρας της επαρχίας Λευκωσίας.


Η Ομοσπονδία «εκφράζει δημόσια τους σοβαρούς προβληματισμούς και τις έντονες επιφυλάξεις της για τη δυνητική πρόκληση σοβαρών, αρνητικών και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στο περιβάλλον της περιοχής χωροθέτησης του προτεινόμενου ηλιοθερμικού πάρκου». Οι σημαντικότερες από αυτές τις επιπτώσεις, σημειώνει, περιλαμβάνουν την απώλεια και τον κατακερματισμό σημαντικών τύπων φυσικών οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος, την όχληση και τον εκτοπισμό προστατευόμενων ειδών άγριων πτηνών κοινοτικού ενδιαφέροντος, τη μεγάλης έκτασης αλλαγή χρήσης γης, την υποβάθμιση γεωργικής γης υψηλής φυσικής αξίας, τον επηρεασμό του μικροκλίματος, την αλλοίωση ενός αξιόλογου φυσικού και αγροτικού τοπίου, καθώς και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των παρακείμενων τοπικών κοινοτήτων.


Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή χωροθέτησης του προτεινόμενου ηλιοθερμικού πάρκου περιλαμβάνει γεωργικές εκτάσεις και φυσική βλάστηση. Ειδικότερα, στο περίπου 75% της συνολικής έκτασης της περιοχής χωροθέτησης υπάρχουν τρεις σημαντικοί τύποι φυσικών οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος – 5420 Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum (Cisto‐Micromerietea), 6220 Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea και 9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου και συγκεκριμένα Τραχεία πεύκη (Pinus brutia), «η διατήρηση των οποίων απαιτεί τον χαρακτηρισμό περιοχών ως ειδικών ζωνών διατήρησης».


Επίσης, η ΟΠΟΚ αναφέρει ότι στην ίδια περιοχή απαντούνται προστατευόμενα είδη άγριων πτηνών κοινοτικού ενδιαφέροντος, όπως τα ενδημικά είδη Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca), Τρυπομάζης (Sylvia melanothorax) και Θουπί (Otus cyprius), καθώς και άλλα είδη, «με σημαντικότερα» την Τρουλλουρίδα (Burhinus oedicnemus), την Κράγκα (European Roller), τον Μελισσοφάγο (Merops apiaster) και την Πευκοτρασιήλα (Lullula arborea).


Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω προστατευόμενα είδη πτηνοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος αλλά και οι τρεις σημαντικοί τύποι φυσικών οικοτόπων περιλαμβάνονται σε Παραρτήματα Ευρωπαϊκών Οδηγιών (2009/147/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ, αντίστοιχα) αλλά και στα Παραρτήματα Ι και VI του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003 έως 2020 και στο Παράρτημα Ι του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003 έως 2015.


Αναφέρεται, ακόμη, ότι η περιοχή χωροθέτησης του προτεινόμενου ηλιοθερμικού πάρκου εμπίπτει σε Πολεοδομική Ζώνη Γεωργικής Χρήσης Γ3 και Πολεοδομική Ζώνη Προστασίας Δα1. Τονίζεται επίσης ότι η περιοχή χωροθέτησης του προτεινόμενου ηλιοθερμικού πάρκου περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας (high nature value farmland), όπως αυτή καθορίζεται από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι η γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας περιλαμβάνει γεωργικές εκτάσεις όπου η βιοποικιλότητα είναι πολύ σημαντική (καλλιέργειες και βοσκότοποι). «Οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς τους βιότοπους, είναι πολύ σημαντικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας», αναφέρεται.


Καταλήγοντας, η ΟΠΟΚ «επιφυλάσσεται» να προβεί στην τελική της τοποθέτηση επί του θέματος και να υποβάλει την αιτιολογημένη εισήγησή της προς την Περιβαλλοντική Αρχή, ως μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί με βάση τις πρόνοιες του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018 έως 2021.


Πηγή: ΚΥΠΕ 

Πηγη δημοσιεύτηκε στο

Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.


donate

Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.