Οικονομία

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Prelium

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ» αποφάσισε σήμερα (2.4.2024) το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 120.000 ευρώ στην εταιρεία ««Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ» για τη μη λήψη μέτρων για την προστασία των κεφαλαίων των πελατών της και ως προς μείζονα οργανωτικά θέματα λειτουργίας της.

Ακόμα αποφάσισε:

  • Την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους 7.000 ευρώ στην εταιρεία ««ΕΛΛΑΣ ΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ., λόγω της μη εμπρόθεσμης υποβολής των οικονομικών καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 1.7.2022 -30.6.2023.
  • Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρεία ΒΙΣ Α.Ε., καθώς οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021 δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

To άρθρο Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Prelium δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.

Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button