Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ραβασάκι για 20.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Μία δυσάρεστη έκπληξη επιφύλασσε η χθεσινή ημέρα για περίπου 20.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες, οι οποίοι έλαβαν «ραβασάκι» από την Εφορία, με το οποίο του ζητούνταν να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού που έλαβαν από την επιστρεπτέα προκαταβολή, που είχαν λάβει την περίοδο της πανδημίας και μάλιστα εντόκως

Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι διαπιστώθηκε πως οι εν λόγω επιχειρήσεις ή επαγγελματίες δεν τήρησαν τους όρους που προβλέπονταν για την λήψη της κρατικής ενίσχυσης. Οι περισσότερες παραβάσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή εντοπίστηκαν στην μη τήρηση της ρήτρας διατήρησης του προσωπικού, ενώ επίσης υπήρχαν και περιπτώσεις φορολογούμενων που διαπιστώθηκε ότι δεν υπέβαλαν δηλώσεις για την περίοδο της 2019 -2020.

Πάντως η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των φορολογουμένων που έλαβαν τα σχετικά σημειώματα. Έγινε λόγος για αιφνιδιασμό και επικοινώνησαν με την ΑΑΔΕ προκειμένου να μάθουν αν πρόκειται για λάθος του συστήματος ή για πραγματική μη τήρηση του όρου διατήρησης του προσωπικού.

Από την πλευρά τους παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει «τεχνικό» πρόβλημα θα γίνουν οι σχετικές διορθώσεις και θα διαγραφεί η οφειλή ενώ για όλες τις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ότι έχουν παραβιαστεί οι όροι της επιστρεπτέας προκαταβολής οι επιχειρήσεις θα επιστρέψουν τα ποσά που έλαβαν.

Το νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων ή υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων τότε είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παράλληλα επιστρέφεται στο κράτος το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν, εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ο τίτλος είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού και η σχετική ταυτότητα οφειλής και από τον έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δεν ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται και εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Τέλος να σημειωθεί ότι αν από τον έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού ενίσχυσης, υπολογίζεται από την ΑΑΔΕ το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που έλαβε ο δικαιούχος και εκδίδεται νέος τίτλος είσπραξης για την άμεση και έντοκη επιστροφή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πηγη δημοσιεύτηκε στο

Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.

Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.