Αυξήθηκαν κατά 73% τα κέρδη του τραπεζικού συστήματος έως τις 31 Μαΐου

Στις 31 Μαΐου 2023, τα κέρδη του βουλγαρικού τραπεζικού συστήματος ήταν 1,3 δισεκ. λέβα (663,109 εκατ. ευρώ), δηλαδή 564 εκατ. λέβα (73,0%) περισσότερα σε σύγκριση με τα κέρδη για το πρώτο πεντάμηνο του 2022. Το κόστος απομείωσης για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων στο τέλος Μαΐου 2023 ήταν 165 εκατ. λέβα (199 εκατ. λέβα στις 31 Μαΐου 2022).

Στις 31 Μαΐου, το σύνολο του ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος ήταν 161,8 δισεκ. λέβα και σε σύγκριση με το τέλος Απριλίου αυξήθηκε κατά 1,9 δισεκ. λέβα (1,2%). Η δυναμική των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς επηρεάστηκε επίσης από τις πράξεις που σχετίζονται με την εξαγορά της BNP Paribas Personal Finance S.A. – Υποκατάστημα Βουλγαρίας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα από την Eurobank Bulgaria AD.

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας στις 31 Μαΐου ήταν 251,7% (262,6% στις 30 Απριλίου). Το απόθεμα ρευστότητας ήταν 45,2 δισεκ. λέβα και οι καθαρές εκροές ρευστότητας ανήλθαν σε 18,0 δισεκ. λέβα (45,3 δισεκ. λέβα και 17,2 δισεκ. λέβα, αντίστοιχα, στο τέλος Απριλίου).

Το συνολικό ποσό των ακαθάριστων δανείων και απαιτήσεων τον Μάιο αυξήθηκε κατά 913 εκατ. λέβα (0,9%) σε 107,4 δισεκ. λέβα. Οι απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα μειώθηκαν κατά 126 εκατ. λέβα (0,7%) σε 17,1 δισεκ. λέβα.

Το ακαθάριστο δανειακό χαρτοφυλάκιο του τραπεζικού συστήματος ανέφερε αύξηση κατά 1,1 δισεκ. λέβα (1,2%) στα 90,3 δισεκ. λέβα.

Αύξηση σημειώθηκε στα δάνεια προς τα νοικοκυριά (κατά 518 εκατ. λέβα, 1,5%), προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (κατά 453 εκατ. λέβα, 1,0%), προς άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρίες (κατά 61 εκατ. λέβα, 0,8%) και προς τον τομέα της γενικής κυβέρνησης (κατά 35 εκατ. λέβα, 3,7%).

Σε σύγκριση με το τέλος Απριλίου, οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα αυξήθηκαν κατά 1,360 δισεκ. λέβα (1,0%) στα 138,1 δισεκ. λέβα. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων (κατά 1,373 δισεκ. λέβα, 16,2%). Αύξηση σημειώθηκε στις καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (κατά 396 εκατ. λέβα, 0,9%) και των νοικοκυριών (κατά 41 εκατ. λέβα, 0,1%), ενώ μείωση παρατηρήθηκε στις καταθέσεις άλλων χρηματοπιστωτικών εταιριών (κατά 335 εκατ. λέβα, 7,9 %) και του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κατά 115 εκατ. λέβα, 2,6%).

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στον ισολογισμό του τραπεζικού συστήματος στο τέλος Μαΐου ήταν 17,9 δισεκ. λέβα και σε σύγκριση με το τέλος Απριλίου σημείωσε αύξηση 244 εκατ. λέβα (1,4%) λόγω της μηνιαίας αύξησης των κερδών.

Πηγές: ΑΜΠΕ, ΒΤΑ

Πηγη δημοσιεύτηκε στο

Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.


donate

Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.